กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565 คำค้น: พ้นสภาพ พ้นสภาพนักศึกษา ปรับพ้นสภาพ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก งานทะเบียน

นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ, งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล


เป็นคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในกระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษาทุกประเภท ของมหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโดย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 0264 สังกัดงานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้สรุปเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำพ้นสภาพแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการทำพ้นสภาพนักศึกษาทุกประเภท ทุกระดับชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากจะใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานหลักในการทบทวนขั้นตอนการทำงานแล้ว ยังใช้เป็นคู่มือการศึกษางาน ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ด้วย


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่