การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 คำค้น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย คู่มือการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียด

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยการใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านระบบเว็บบราวเซอร์ เขียนโปรแกรมภาษา PHP และจัดทำเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver โดยมีฟังก์ชั่นการเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การค้นหาข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล โดยมีการนำเสนอข้อมูลฐานข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดและภาพประกอบ และได้นำระบบฐานข้อมูลไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปได้เข้าไปใช้งานออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.council.cmru.ac.th หรือที่ลิงค์โดยตรงที่ www.council.cmru.ac.th/schRPK ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจำนวน 38 คน พบว่าผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่